Title:

Wytłaczarka do tworzyw polimerowych : opis patentowy nr 199019

Oryginal title:

PL 199019 B1

Creator:

Sikora, Robert ; Lakutowicz, Jerzy ; Sikora, Janusz

Description:

Wytłaczarka do tworzyw polimerowych, mająca układ uplastyczniający z cylindrem rowkowanym, zwłaszcza z rowkami śrubowymi, korzystnie w strefie zasypu, zasilania,przemiany oraz dozowania układu uplastyczniającego,zaopatrzony w rowkowaną tuleję skrętną mocowaną jednym końcem na stałe do cylindra wytłaczarki oraz pasowaną obrotowo-suwliwie z cylindrem na całej długości współdziałania z cylindrem i drugim końcem znajdującym się poza strefą zasypu układu uplastyczniającego, wyposażony w mechanizm umożliwiający skręcanie tulei w obrębie odkształcenia sprężystego materiału tulei, odpornego na zużywanie tribologiczne, w lewą bądź w prawą stronę w zależności od potrzeby, mającą wykonane na przeważającej części swojej długości szczeliny wzdłużne, w których są umieszczone kliny o dużej smukłości, tworzące wraz ze szczelinami wzdłużnymi rowki o zmiennej głębokości i stałym kształcie przekroju poprzecznego wzdłuż długości tulei, charakteryzuje się tym, że mechanizm umożliwiający skręcanie tulei, znajduje się między otworem zasypowym układu uplastyczniającego, a końcem wytłaczarki,zaopatrzonym w głowicę wytłaczarską. Odcinek rowkowanej tulei skrętnej o długości od 5d do 15d, obejmujący koniec tulei, znajdujący się poza strefą zasypu uplastyczniającego i obejmujący szerokość mechanizmu skręcającego jest obracany, natomiast odcinek tulei o długości od 5d do 30d od mechanizmu skręcającego do końca tulei, mocowanej do cylindra wytłaczarki jest skręcany.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

Zgłoszono 03.12.2001. ; Zgłoszenie ogłoszono 16.06.2003 BUP 12/03. ; Opublikowano 29.08.2008 WUP 08/08. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 351002 (A1) 16.06.2003. ; Nr zgłoszenia: 351002.

Coverage:

B29C 47/52 (2006.01) Int. Cl. ; B29C 47/36 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj