Title:

Sposób wytwarzania powłok wielowarstwowych odpornych na zużycie : opis patentowy nr 198494

Oryginal title:

PL 198494 B1

Creator:

Hejwowski, Tadeusz ; Szewczyk, Sławomir ; Milczek, Tomasz

Description:

Sposób wytwarzania powłok wielowarstwowych odpornych na zużycie, znamienny tym, że użyty fragment powierzchni detalu wycina się z naddatkiem w taki sposób, że uzyskuje się stopniową zmianę przekroju, zaś głębokość ubytku materiału przekracza 10 mm, a następnie na wszystkich krawędziach napawanego fragmentu powierzchni wytwarza się metodą łukową pojedynczy ściąg materiałem podkładowym o strukturze ferrytycznej, austenitycznej lub austenityczno-ferrytycznej a następnie dzieli się podlegającą napawaniu powierzchnię na wielokąty i wytwarza się sposobem skokowym,korzystnie z prostopadłymi kierunkami ściegów w sąsiednich wielokątach powłokę, w przypadku gdygrubość warstwy napawanej wynosi 3-5 mm wytwarza się jedną warstwę materiałem podkładowym,a w przypadku gdy grubość warstwy napawanej przekracza 5 mm, powłokę dwuwarstwową, przy czym wierzchnia warstwa napoiny jest wykonana materiałem odpornym na zużycie, zaś w każdym przypadku kierunek ściegów w górnej warstwie powłoki jest równoległy do kierunku ruchu czynnika transportowanego lub do kierunku ruchu współpracującego elementu maszyny, zaś krawędzie warstwy napawanej materiałem odpornym na zużycie chroni się od strony napływu czynnika roboczego lub ruchu elementu współpracującego napoiną wykonaną materiałem podkładowym.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

Zgłoszono 23.12.2002. ; Zgłoszenie ogłoszono 28.06.2004 BUP 13/04. ; Opublikowano 30.06.2008 WUP 06/08. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 357967 (A1) 28.06.2004. ; Nr zgłoszenia: 357967.

Coverage:

B23K 9/04 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj