Title:

Aparat do wydłużania kości kończyn : opis patentowy nr 170320

Oryginal title:

PL 170320 B1

Creator:

Dziubiński, Franciszek ; Konera, Wojciech ; Lenik, Klaudiusz ; Gregosiewicz, Andrzej ; Wośko, Ignacy P.

Description:

Aparat do wydłużania kości kończyn, składający się z dzielonych perforowanych pierścieni i podzespołów pomocniczych do mocowania drutów Kirschnera, z dzielonymi kolumnami mocowanymi w otworach pierścieni, znamienny tym, że pomiędzy końcami podzielonych kolumn umieszczone są mieszki z płynem, których górne części połączone są z bliższymi częściami kolumn, a dolne oparte są czołowo przez dna o dalsze części kolumn, przy czym mieszki otoczone są prowadnicami, a w przestrzenie mieszków włączone są mierniki ciśnienia,natomiast mieszki na kolumnach połączone są przewodami z mieszkiem sterującym,a we wspólną przestrzeń mieszków włączony jest miernik ciśnienia.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Skrynicki, Wiesław. Oprac.

Date:

Zgłoszono 24.12.1992. ; Zgłoszenie ogłoszono 27.06.1994 BUP 13/94. ; Opublikowano 29.11.1996 WUP 11/96. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 297145 (A1) 27.06.1994. ; Nr zgłoszenia: 297145.

Coverage:

A61F 3/00 Int. Cl.6. ; A61B 17/60 Int. Cl.6.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj