Title:

Sposób i węzeł uszczelniający przewód doprowadzający gaz do wirującego wału, zwłaszcza w gazowych łożyskach hybrydowych : opis patentowy nr 190338

Oryginal title:

PL 190338 B1

Creator:

Fijałkowski, Stefan ; Szupiluk, Zbigniew

Description:

Sposób uszczelniania przewodu doprowadzającego gaz do wirującego wału, zwłaszcza w gazowych łożyskach hybrydowych, znamienny tym, że gaz uszczelniający podaje się z instalacji sprężonego gazu i formuje się w szczelinach obwodowych walcowo-stożkowych w dwa strumienie obwodowe, płynące w kierunku osiowym i przyśpiesza się je w strefach walcowych szczelin, a następnie w strefach rozbieżnych szczelin strumienie obwodowe częściowo przyhamowuje się i podaje się je przemianom izoenergetycznym z jednoczesnym sprężaniem, po czym obydwa strumienie obwodowe podaje się prostopadle do szczeliny gazowej w strefach kanałków obwodowych, otoczonej powierzchniami płaskimi, z których jedna posiadająca kanałki wykonuje ruch obrotowy a druga posiadająca szczeliny pozostaje w spoczynku, szczelina gazowa wypełniona jest niepożądanym strumieniem przecieków gazu roboczego, w szczelinie obydwa obwodowe strumienie gazu uszczelniającego poddaje się zmianie kierunków ruchu z osiowych na promieniowe z jednoczesnym intensywnym mieszaniem strumieni gazu uszczelniającego ze strumieniem przecieków gazu roboczego i z prawie całkowitym wyhamowaniem ruchów osiowych oraz z wytworzeniem w otoczeniu kanałków, obwodowych kurtynek gazowych, w których dalej spręża się gaz uszczelniający do ciśnień o wartościach równych lub nieco większych od wartości ciśnień w bezpośrednich otoczeniach położonych na zewnątrz tych kurtynek.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

Zgłoszono 23.05.2000. ; Zgłoszenie ogłoszono 03.12.2001 BUP 24/01. ; Opublikowano 30.11.2005 WUP 11/5. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 340270 (A1) 03.12.2001. ; Nr zgłoszenia: 340270.

Coverage:

F16J 15/447 Int. Cl.7.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj