Title:

Układ pomiaru temperatury tłoka w silniku spalinowym : opis patentowy nr 184255

Oryginal title:

PL 184255 B1

Creator:

Gardyński, Leszek

Subject and Keywords:

Weroński, Andrzej

Description:

Przedmiotem wynalazku jest układ ciągłej transmisji sygnałów od czujników pomiarowych temperatury zamontowanych,zwłaszcza na powierzchni tłoków silników spalinowych do urządzenia pomiarowego. Sygnały z kilku termopar przekazywane są poprzez przewody metaliczne do gniazda wielostykowego z zainstalowanym termistorem, zamocowanego na dolnej krawędzi płaszcza tłoka, a dalej poprzez luźno zwisającą elastyczną taśmę wieloprzewodową, której końce są równoległe do kierunku ruchu tłoka, przy czym jeden koniec zamocowany jest w gnieździe związanym z płaszczem tłoka, a drugi koniec z gniazdem zamocowanym na zewnętrznej powierzchni korpusu silnika, z którego poprzez przewody metaliczne przekazywany jest do urządzenia pomiarowego.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Skrynicki, Wiesław. Oprac.

Date:

Zgłoszono 22.09.1997. ; Zgłoszenie ogłoszono 29.03.1999 BUP 07/99. ; Opublikowano 30.09.2002 WUP 09/02. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 322260 (A1) 29.03.1999. ; Nr zgłoszenia: 322260.

Coverage:

G01M 15/00 Int. Cl.7. ; G01K 13/00 Int. Cl.7.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj