Title:

Urządzenie do wytwarzania pęknięć zmęczeniowych : opis patentowy nr 180322

Oryginal title:

PL 180322 B1

Creator:

Hejwowski, Tadeusz

Description:

Urządzenie do wytwarzania pęknięć zmęczeniowych ma sztywną podstawę, na której umocowany jest silnik elektryczny o regulowanej częstości obrotów, nawale którego osadzona jest mimośrodowo tuleja, której oś jest przesunięta równolegle do osi wału silnika wchodząca drugim swoim końcem ułożyskowanego gniazda znajdującego się wewnątrz oprawy, do osi którego prostopadle osadzona jest prowadnica kulkowa toczna poruszająca się poziomo suwliwie na wałku łączącym dwie sztywne płyty połączone z jednej swojej strony elementami, przy czym na jednej z płyt osadzona jest w oprawie prowadnica kulkowa toczna poruszająca się po wałku osadzonym prostopadle do wałka i osi gniazda, a wałek jest zamocowany nieruchomo do obudowy połączonej sztywno z podstawą, zaś na elementach osadzony jest stolik, do którego przymocowany jest czujnik siły dotykający nastawną końcówką do próbki.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

Zgłoszono 17.09.1996. ; Zgłoszenie ogłoszono 30.03.1998 BUP 07/98. ; Opublikowano 31.01.2001 WUP 01/01. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 316156 (A1) 30.03.1998. ; Nr zgłoszenia: 316156.

Coverage:

G01N 3/32 Int. Cl.7. ; B06B 1/12 Int. Cl.7.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj