Title:

Sposób i urządzenie do składania folii z tworzyw polimerowych : opis patentowy nr 186272

Oryginal title:

PL 186272 B1

Creator:

Sikora, Robert ; Sikora, Janusz

Description:

Sposób odprowadzania folii z tworzyw termoplastycznych poiega na tym, że folię i tkaninę odwija się przekładkowo,według spirali Archimedesa, złączone czasowo, bez adhezji na wałek do nawijania ruchem obrotowym z jednakowymi prędkościami liniowymi folii oraz tkaniny i jednocześnie nawija się tkaninę z poworotem na zwój ruchem obrotowym i z prędkością liniową, następnie folię układa się na stół podłużny do układania, znajdujący się naprzeciw urządzenia odbierającego tak, aby jej koniec pokrywał się korzystnie z krawędzią tylną stołu do układania, następnie nad krawędzią przednią stołu mocuje się oś nieruchomą, a za pomocą osi ruchomej owija się część folii (1) wokół osi nieruchomej i z kolei przemieszcza się oś ruchomą wzdłuż stołu ruchem liniowym, powodującym jej ruch obrotowy, którą doprowadza się korzystnie do krawędzi tylnej stołu do układania i ruchem poziomym wysuwa z folii, co powoduje, że powstające zagięcie folii znajduje się korzystnie nad krawędzią folii uprzednio ułożonej, a oś nieruchomą wysuwa się z folii, powodując powstanie jej zagięcia, znajdującego się korzystnie nad krawędzią przednią stołu. Proces powtarza się aż do wyczerpania się folii, nawiniętej na wałku do nawijania, a w tym samym czasie tkaninę nawija się ponownie na zwój.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

Zgłoszono 17.03.1998. ; Zgłoszenie ogłoszono 27.09.1999 BUP 20/99. ; Opublikowano 31.12.2003 WUP 12/03. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 325430 (A1) 27.09.1999. ; Nr zgłoszenia: 325430.

Coverage:

B65H 29/36 Int. Cl.7.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj