Title:

Sposób wykonywania płyt budowlanych i płyta budowlana : opis patentowy nr 183195

Oryginal title:

PL 183195 B1

Creator:

Wójcik, Wiesław

Description:

Wynalazek dotyczy sposobu wykonania płyt budowlanych i płyty budowlane z zastosowaniem tworzyw sztucznych, zwłaszcza do konstrukcji budynków mieszkalnych. Sposób polega na tym, że na powłoki zewnętrzne, ograniczające płytę, od wewnątrz płytę i na rury, wypełniające przestrzeń płyty, od zewnątrz nanosi się włókna, najkorzystniej polipropylenu, o długości 20 - 50 mm i zagęszczeniu 5 - 20 szt./cm w zmiennym polu elektrycznym i przy doprowadzeniu do ich powierzchni skoncentrowanego strumienia ultradźwięków, najkorzystniej pneumatycznie lub okleja się te powierzchnie tkaniną o zbliżonym parametrach geometrycznych i fizycznych. Płyta budowlana jest ograniczona od zewnątrz płytami tworzywowymi, kompozytowymi, wewnątrz w każdym z trzech kierunków płyta posiada co najmniej po dwa przenikające się kanały przelotowe w kształcie najkorzystniej cylindrycznych rur, powierzchnie wewnętrzne płyt i zewnętrzne rur uzbrojone są włóknami, najkorzystniej z polipropylenu o długości 20 - 50 mm i zagęszczeniu 5 - 20 szt./cm, a przestrzeń wewnętrzna wypełniona jest betonem lub gipsem albo zaprawą klejowc-cementową lub strukturami pianowymi, twardymi.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Skrynicki, Wiesław. Oprac.

Date:

Zgłoszono 21.11.1996. ; Zgłoszenie ogłoszono 25.05.1998 BUP 11/98. ; Opublikowano 28.06.2002 WUP 06/02. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 317170 (A1) 25.05.1998. ; Nr zgłoszenia: 317170.

Coverage:

E04C 2/26 Int. Cl.7. ; B28B 7/42 Int. Cl.7.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj