Title:

Sprężarka dynamiczna : opis patentowy nr 178673

Oryginal title:

PL 178673 B1

Creator:

Fijałkowski, Stefan ; Nakonieczny, Krzysztof

Description:

Sprężarka dynamiczna typu Comprex składa się z części powietrznej, z korpusu, części spalinowej oraz części łączącej i wirnika. Wałek sprężarki ma otwór przelotowy i ułożyskowany jest poprzecznie w zespołach łożyskowych i wzdłużnie w zespole łożyskowym. Każdy z zespołów składa się z tulei z dwoma rzędami otworków przelotowych, połączonej cienkościennymi elementami o kształcie wydrążonych półtorusów, połączonych z pierścieniami. Zespoły łożyskowe osadzone są w tulei. Do zespołów tych dopływa z otoczenia sprężone powietrze, przedostając się poprzez układ kanałów i otworków do szczelin smarnych łożysk. Zespół łożyskowy składa się z ruchomej tarczy i nieruchomych tarcz z otworkami przelotowymi. Do zespołów dopływa sprężone powietrze, tworząc filmy smarne w szczelinach łożyskowych. Przez otwór i otwór w tulei przepływa powietrze chłodzące, uchodzące do otoczenia tulejami.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

Zgłoszono 12.01.1996. ; Zgłoszenie ogłoszono 21.07.1997 BUP 15/97. ; Opublikowano 31.05.2000 WUP 05/00. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 312308 (A1) 21.07.1997. ; Nr zgłoszenia: 312308.

Coverage:

F02B 33/42 Int. Cl.6. ; F04D 29/04 Int. Cl.6.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj