Title:

Zasilacz reaktora plazmowego : pis patentowy nr 193498

Oryginal title:

PL 193498 B1

Creator:

Stryczewska, Henryka Danuta ; Janowski, Tadeusz (1933- )

Description:

Zasilacz reaktora plazmowego ze ślizgającym się wyładowaniem łukowym do prowadzenia reakcji chemicznych, zwłaszcza do utylizacji toksycznych gazów, składa się z czterech transformatorów jednofazowych, z których trzy jednakowe o rdzeniach nasyconych mają uzwojenia pierwotne połączone w gwiazdę i przyłączone do symetrycznej sieci trójfazowa, a uzwojenia wtórne połączone w gwiazdę i przyłączone do elektrod plazmotronu, przy czym uzwojenie pierwotne czwartego transformatora przyłączone jest do punktu neutralnego gwiazdy uzwojeń pierwotnych trzech transformatorów i punktu neutralnego gwiazdy trzech jednakowych impedancji przyłączonych do zacisków uzwojeń pierwotnych transformatorów, a jego uzwojenie wtórne przyłączone jest do punktu neutralnego gwiazdy uzwojeń wtórnych trzech transformatorów i do elektrody zapłonowej reaktora plazmowego.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

Zgłoszono 31.03.2000. ; Zgłoszenie ogłoszono 08.10.2001 BUP 21/01. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 339397 (A1) 08.10.2001. ; Nr zgłoszenia: 339397.

Coverage:

H02M 5/10 Int. Cl.8.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj