Title:

Układ do pomiaru rezystancji zastępczej równoległej : opis patentowy nr 191647

Oryginal title:

PL 191647 B1

Creator:

Majewski, Jacek

Description:

Układ do pomiaru rezystancji zastępczej równoległej obiektu mierzonego, składa się z transformatora różnicowego, watomierza, regulowanego rezystora wzorcowego i charakteryzuje się tym, że obwód prądowy watomierza połączony jest szeregowo z uzwojeniem wtórnym transformatora różnicowego, poprzez amperomierz prądu przemiennego, a obwód napięciowy watomierza jest przyłączony równolegle do zacisków obiektu mierzonego, przy czym transformator różnicowy zawiera dwa uzwojenia pierwotne i jedno uzwojenie wtórne zaś wszystkie uzwojenia nawinięte są przewodem o małej rezystancji na wspólnym rdzeniu z materiału o dużej przenikalności magnetycznej i liniowej początkowej części charakterystyki magnesowania, w sposób zapewniający dobre sprzężenie magnetyczne między uzwojeniami oraz małe wartości paramterów własnych uzwojeń i uzwojenia pierwotne połączone są galwanicznie w punkcie, do którego przyłączony jest zacisk napięcia zasilającego przemiennego, a ponadto do zacisku jednego uzwojenia pierwotnego przyłączony jest obiekt mierzony i do zacisku drugiego uzwojenia pierwotnego przyłączony jest regulowany rezystor wzorcowy, poprzez amperomierz prądu przemiennego.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

Zgłoszono 10.12.1999. ; Zgłoszenie ogłoszono 18.06.2001 BUP 13/01. ; Opublikowano 30.06.2006 WUP 06/06. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 337135 (A1) 18.06.2001. ; Nr zgłoszenia: 337135.

Coverage:

G01R 27/00 Int. Cl.8.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplm