Title:

Zasilacz plazmotronu do prowadzenia reakcji chemicznych : opis patentowy nr 172152

Oryginal title:

PL 172152 B1

Creator:

Janowski, Tadeusz (1933- ) ; Stryczewska, Henryka Danuta.

Description:

Zasilacz plazmotronu do prowadzenia reakcji chemicznych, zwłaszcza do utylizacji toksycznych gazów, składa się z czterech transformatorów jednofazowych, z których trzy jednakowe o rdzeniach nasyconych mają uzwojenia pierwotne połączone w gwiazdę i przyłączone do symetrycznej trójfazowej sieci a uzwojenia wtórne połączone w gwiazdę i połączone z elektrodami plazmotronu, przy czym uzwojenie pierwotne czwartego transformatora przyłączone jest do punktu neutralnego sieci zasilającej i punktu neutralnego gwiazdy uzwojeń pierwotnych trzech transformatorów, a jego uzwojenie wtórne przyłączone jest do punktu neutralnego gwiazdy uzwojeń wtórnych trzech transformatorów i do elektrody zapłonowej plazmotronu.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Skrynicki, Wiesław. Oprac.

Date:

Zgłoszono 06.01.1994. ; Zgłoszenie ogłoszono 10.07.1995 BUP 14/95. ; Opublikowano 29.08.1997 WUP 08/97. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 301836 (A1) 10.07.1995. ; Nr zgłoszenia: 301836.

Coverage:

H02M 5/10 Int.Cl.6. ; H05H 1/02 Int.Cl.6.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj