Title:

Sposób i urządzenie do pomiaru częstotliwości chwilowych : opis patentowy nr 155997

Oryginal title:

PL 155997 B1

Creator:

Kapka, Stanisław.

Description:

Sposób polega na tym, że w okresie pomiarowym wprowadza się okres odniesienia o wartości zależnej od warunków początkowych i generatora stałej częstotliwości, następnie w etapie pierwszym wyznacza się pomiarowy sygnał wynikowy, równy różnicy liczby okresów generatora stałej częstotliwości zawartej w okresie odniesienia i rzeczywistym okresie pomiarowym, a w drugim etapie wyznacza się wartość wynikową danych pomiarowych, uzyskanych w końcu okresu pomiarowego, generatora stałej częstotliwości mnożonej przez krotność k liczby okresów sygnału wejściowego, zawartych w okresie pomiarowym, uzyskany rezultat mnożenia dzieli się przez liczbę okresów genaratora stałej częstotliwości uzyskanej przez : wyznaczenie wartości wynikowej przy różnicy wprowadzonego warunku początkowego i wypracowanego w okresie pomiarowym wynikowego sygnału pomiarowego jeżeli wynikowy sygnał pomiarowy osiągnął wartości dodatnie lub wyznaczenie wartości wynikowej sumy warunków początkowych i wynikowego sygnału pomiarowego w przypadku wystąpienia ujemnych wartości wynikowego sygnału pomiarowego. Urządzenie zawiera jednostkę arytaietycznologiczną, cztery rejestry wynikowe, blok arytmetyczno-logiczny, konwerter częstotliwość-okrest, blok generacji okresu pomiarowego, zadajnik liczby okresów, generator stałej częstotliwości, blok sumatora, zadajnik warunków początkowych, układ sterujący i pamięć stałą.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Date:

Zgłoszono 18.12.1987. ; Zgłoszenie ogłoszono 15.09.1988 BUP 19/88. ; Opublikowano 31.01.1992 WUP 01/92. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 269591 (A1) 15.09.1988. ; Nr zgłoszenia: 269591.

Coverage:

G01R 23/00 Int. Cl.5.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj