Title:

Sposób zabezpieczania przed obrastaniem biologicznym oświetlonych powierzchni wewnętrznych budowli oraz naturalnych skał znajdujących się pod wodą : opis patentowy nr 142637

Oryginal title:

PL 142637 B1

Creator:

Malicki, Jacek ; Sawa, Józef ; Ratajewicz, Zbigniew

Description:

Przedmiotem wynalazku jest sposób zabezpieczania przed obrastaniem biologicznym oświetlonych powierzchni wewnętrznych budowli oraz naturalnych skał znajdujących się pod wodą, zwłaszcza ścian i den basenów, krytych pływalni i sztucznie oświetlonych grot. Dotychczas w przypadkach zarastania basenów kąpielowych stosuje się chlorowanie lub ozonowanie wody, a powstające mimo tego sady biologiczne usuwa się mechanicznie. W przypadku jaskiń i grot zabezpieczenie przed obrastaniem polega na czasowym wyłączeniu obiektów z ruchu turystycznego. Wadą stosowania chloru lub ozonu przy zabezpieczeniu przed obrastaniem biologicznym basenów jest i ch mała skuteczność, a mechaniczne usuwanie osadów jest uciążliwe, pracochłonne i kosztowne.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Date:

Zgłoszono 11.11.1982. ; Zgłoszenie ogłoszono 21.06.1984 [BUP]. ; Opublikowano 31.05.1989 [WUP]. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 239014 (A1) 21.06.1984. ; Nr zgłoszenia: 239014.

Coverage:

E04B 1/72 Int. CI.4. ; E04H 3/19 Int. CI.4.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj