Title:

Sposób wytwarzania klinkieru cementowego : opis patentowy nr 187021

Oryginal title:

PL 187021 B1

Creator:

Pawłowski, Lucjan (1946- ) ; Pawłowska, Małgorzata ; Kozak, Zdzisław ; Gierżatowicz, Ryszard ; Fuszara, Edward ; Malicki, Stefan

Description:

Sposób wytwarzania klinkieru cementowego polegający na przygotowaniu wsadu surowcowego z mieszaniny surowców wapniowych i glinokrzemianowych a następnie kalcynacji, wypalaniu przez doprowadzenie z zewnątrz rozgrzanego strumienia spalin i ochładzaniu w zespole piecowym, znamienny tym, że pomiędzy strefy kalcynacji i wypalania jako dodatek energetyczny wprowadza się cyklicznie pakiety odpadów szpitalnych, które wcześniej poddano wypalaniu doprowadzając odpad do wartości energetycznej ok. 40 kJ/kg. Korzystnie wypalanie przeprowadza się w strumieniu gazów odlotowych pieca do wypalania klinkieru cementowego. Przykładowo odpady szpitalne zawierające szmaty, tampony nasączone płynami ustrojowymi oraz tworzywa sztuczne w ilości 100 kg poddano wstępnemu wypalaniu przez 1 godzinę w specjalnej komorze, wykorzystując do tego celu gazy odlotowe. W wyniku tego procesu otrzymano zestalony materiał energetyczny o kaloryczności 40 kJ/kg, zawierający koksik, który następnie wymieszano z węglem i zmielono. Tak przygotowany materiał umieszczono w specjalnych pojemnikach np. z tworzywa sztucznego, wprowadzono do pieca do wypału klinkieru o temperaturze około 1450°C.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. ; Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Date:

Zgłoszono 15.12.1997. ; Zgłoszenie ogłoszono 21.06.1999 BUP 13/99. ; Opublikowano 30.04.2004 WUP 04/04. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 323804 (A1) 21.06.1999. ; Nr zgłoszenia: 323804.

Coverage:

C04B 20/04 Int. Cl.7. ; C04B 7/28 Int. Cl.7. ; B09B 3/00 Int. Cl.7.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj