Tytuł:

Urządzenie do oznaczania odkształceń i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych : opis patentowy nr 184610

Tytuł oryginału:

PL 184610 B1

Twórca:

Kukiełka, Jan

Opis:

Urządzenie do oznaczania odkształceń i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych składa się z izolowanego termicznie naczynia wypełnionego wodą, o założonej temperaturze, w którym umieszczona jest badana, cylindryczna próbka z unieruchomionymi na niej w stałej odległości dwoma pierścieniami złączonymi trzema równomiernie rozmieszczonymi na obwodach pierścieni pionowymi prętami pomiarowymi, których dolne końce są nieruchomo złączone z dolnym pierścieniem, górne końce złączone są suwliwie z górnym pierścieniem, do czoła każdego z prętów pomiarowych dotyka osiowo nóżka pomiarowa czujnika pomiarowego unieruchomionego w górnym pierścieniu, a od góry na płytce, na badanej próbce ustawiony jest osiowo obciążnik.

Wydawca:

Politechnika Lubelska

Współtwórca:

Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. ; Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Data wydania:

Zgłoszono 19.11.1997. ; Zgłoszenie ogłoszono 24.05.1999 BUP 11/99. ; Opublikowano 29.11.2002 WUP 11/02. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Typ dokumentu:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Powiązania:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 323244 (A1) 24.05.1999. ; Nr zgłoszenia: 323244.

Zakres:

G01N 33/24 Int.Cl.7.

Zarządzanie prawami:

Politechnika Lubelska

Tagi:

bplmj