Title:

Sposób otrzymywania powłok galwanicznych i urządzenie do otrzymywania powłok galwanicznych : opis patentowy nr 156317

Oryginal title:

PL 156317 B1

Creator:

Ratajewicz, Zbigniew ; Sawa, Józef ; Gryczuk, Feliks.

Description:

Sposób otrzymywania powłok galwanlcznyoh,charakteryzuje się tym, że katodom nadaje się ruch po okręgu a elektrolit kieruje się tak żeby omywał nieruchomą anodę umocowaną w osi elektrolizera.Urządzenie według wynalazku posiada katody zamocowane w przestrzeni bliskiej zewnętrznej, cylindrycznej ścianie elektrolizera w uchwycie z napędem brotowym w osi elektrolizera. W środku elektrolizera znajduje się pionowy cylinder z materiału elektrycznie i chemicznie obojętnego,posadowiony na podstawkach nad dnem elektrolizera,z przelotowym otworem osiowym i z cylindryczną komorą wewnętrzną, w której od góry zamocowana jest anoda, a od dołu znajduje się przestrzeń na mieszalnik magnetyczny. Cylinder ma promieniowo usytuowane kanały.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Date:

Zgłoszono 01.07.1988. ; Zgłoszenie ogłoszono 08.01.1990 BUP 01/90. ; Opublikowano 28.02.1992 WUP 02/92. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 273475 (A1) 08.01.1990. ; Nr zgłoszenia: 273475.

Coverage:

C25D 5/04 Int.Cl.5.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj