Title:

Zespół wirnika żyroskopu : opis patentowy nr 178637

Oryginal title:

PL 178637 B1

Creator:

Fijałkowski, Stefan ; Osial, Piotr ; Nakonieczny, Krzysztof

Description:

Zespół wirnika żyroskopu, otoczony ramką ruchomą i ramą przyrządu, składa się z zespołu wałka nieruchomego,otoczonego tuleją grubościenną i połączonymi z nią tarczami w ten sposób, że pomiędzy zespołem, a tuleją tworzy się szczelina smarna poprzecznego łożyska gazowego,zasilanego od strony zespołu, zaś pomiędzy powierzchniami bocznymi zespołu, a powierzchniami tarcz tworzą się szczeliny smarne łożysk wzdłużnych, zasilanych od strony zespołu. Do łożyska poprzecznego i łożysk wzdłużnych dopływają oddzielnie strumienie sprężonego powietrza o różnych wartościach ciśnień, poprzez zespoły wałków ruchomych podparć ramki w ramie przyrządu, układ otworów i kanałów w ramce i zespół wałka nieruchomego. Tuleja grubościenną, stanowiącą wraz z kanałami łopatkowymi wirnik żyroskopu, wprawiana jest w ruch obrotowy strumieniami powietrza, nadmuchiwanymi dyszami. Sprężone powietrze do dysz podawane jest poprzez system otworów i kanałów wykonanych w zespołach wałków ruchomych, a także w ramce ruchomej, która poprzez te zespoły z osadzonymi łożyskami tocznymi, podparta jest w ramie przyrządu.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. ; Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Date:

Zgłoszono 12.04.1996. ; Zgłoszenie ogłoszono 13.10.1997 BUP 21/97. ; Opublikowano 31.05.2000 WUP 05/00. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 313755 (A1) 13.10.1997. ; Nr zgłoszenia: 313755.

Coverage:

G01C 19/06 Int. Cl.6.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj