Title:

Sposób określania stopnia zużycia elementów pracujących w niestacjonarnych warunkach cieplnych i mechanicznych, zwłaszcza elementów rurowych kotłów energetycznych : opis patentowy nr 166869

Oryginal title:

PL 166869 B1

Creator:

Szewczyk, Sławomir ; Weroński, Andrzej (1938- )

Description:

Sposób polega na przepuszczeniu przez badany element wiązki fal ultradźwiękowych o częstotliwości w paśmie 2,0 - 9,99 MHz w celu otrzymania na lampie oscyloskopowej obrazu kolejnych tłumionych ech, a następnie wyznacza się wartość wskaźnika SPST = A3/A4 = A4/A5, będącego ilorazem pola powierzchni zawartego pod pikiem trzeciego echa na ekranie oscyloskopu do pola powierzchni pod pikiem czwartego echa i równego odpowiednio polu powierzchni echa czwartego do piątego, po czym porównuje się go z krzywą wzorcową zależności wskaźnika SPST od stopnia przebudowy struktury stali uzyskaną dla wzorców z tego samego gatunku materiału.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Skrynicki, Wiesław. Oprac. ; Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Date:

Zgłoszono 22.11.1991. ; Zgłoszenie ogłoszono 31.05.1993 BUP 11/93. ; Opublikowano 30.06.1995 WUP 06/95. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 292519 (A1) 31.05.1993. ; Nr zgłoszenia: 292519.

Coverage:

G01N 29/00 Int. Cl.6. ; G01N 33/20 Int. Cl.6.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj