Title:

Sposób i urządzenie do napawania warstw o zmiennym składzie chemicznym : opis patentowy nr 176204

Oryginal title:

PL 176204 B1

Creator:

Weroński, Andrzej (1938- ) ; Hejwowski, Tadeusz

Description:

Sposób napawania warstw o zmiennym składzie chemicznym, w którym proszek wytworzony w układzie dozowania proszków zawierającym dozowniki podające różne rodzaje proszków podawany jest ze zbiorników z szybkością określoną przez prędkości kątowe wirników dozowników, polega na tym, że prędkości kątowe wirników dozowników są zmieniane według ustalonego algorytmu określającego zależności składu chemicznego proszku odawanego do dyszy palnika. Urządzenie zawiera palnik do napawania wraz z układem dozowania proszków, umieszczony na suwaku, którego położenie względem krawędzi napawanego przedmiotu zmienia się przy pomocy śrub napędzanych silnikami przymocowanymi do obudów, zaś kąt obrotu śrub jest mierzony przetwornikami, a sygnał z przetworników określa położenie dyszy palnika i służy do określania składu chemicznego proszku podawanego do dyszy palnika przy pomocy układu dozującego.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. ; Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Date:

Zgłoszono 07.11.1994. ; Zgłoszenie ogłoszono 13.05.1996 BUP 10/96. ; Opublikowano 30.04.1999 WUP 04/99. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 305771 (A1)13.05.1996. ; Nr zgłoszenia: 305771.

Coverage:

B05D 1/08 Int. Cl.6. ; C23C 4/12 Int. Cl.6. ; H05H 1/42 Int. Cl.6.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj