Title:

Sprężarka dynamiczna : opis patentowy nr 178636

Oryginal title:

PL 178636 B1

Creator:

Fijałkowski, Stefan ; Nakonieczny, Krzysztof

Description:

Sprężarka dynamiczna typu Comprex składa się z części powietrznej, części spalinowej oraz części łączącej i wirnika. Wałek sprężarki osadzony jest w łożyskach tocznych, połączony jest wałkiem giętkim i tarczami z tuleją wraz z osadzonym na niej wirnikiem. Tuleja wraz z wirnikiem ułożyskowane są poprzecznie w zespołach łożyskowych. Każdy z zespołów składa się z tulei, połączonej cienkościennymi półtorusami z pierścieniami kołowymi. Zespoły łożyskowe otaczają zespół wału drążonego, składającego się z dwóch tulei, osadzonego w otworze w części powietrznej. Do zespołów łożyskowych dopływa sprężone powietrze, przedostające się do szczelin smarnych układem kanałów i otworków, wykonanych w zespole wału drążonego. Do kanałów, pomiędzy żebrami, dopływa przez układ kanałów i otworków w części powietrznej powietrze, służące do chłodzenia płaszcza tulei i zespołów łożyskowych. Powietrze ze szczelin smarnych i powietrze chłodzące odprowadzane jest do otoczenia.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. ; Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Date:

Zgłoszono 12.01.1996. ; Zgłoszenie ogłoszono 21.07.1997 BUP 15/97. ; Opublikowano 31.05.2000 WUP 05/00. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 312307 (A1) 21.07.1997. ; Nr zgłoszenia: 312307.

Coverage:

F02B 33/42 Int. Cl.6.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj