Title:

Urządzenie do pomiaru przemieszczeń : opis patentowy nr 175530

Oryginal title:

PL 175530 B1

Creator:

Hejwowski, Tadeusz

Description:

Urządzenie do pomiaru przemieszczeń składa się z pryzmatów, fotodiod, zwierciadeł, źródła światła, śruby kulowej, silnika skokowego, przetwornika obrotów oraz przesłon. Do suwaka (S2) przymocowane są dwie pary zwierciadeł lub korzystnie dwie pary pryzmatów (P1, P2) oraz (P4, P5) z dwoma ścianami przezroczystymi, korzystnie prostopadłymi do boków, korzystnie prostokątnego suwaka (S2), a których trzecie - dłuższe ściany są posrebrzone. Posrebrzone ściany pryzmatów (P1, P2) lub powierzchnie zwierciadeł są równoległe, natomiast posrebrzone ściany pryzmatów (P4, P5) lub powierzchnie zwierciadeł są równoległe do siebie. Suwak (S2) jest przesuwany, korzystnie prostopadle do długości pomiarowej próbki (3) przy pomocy śruby kulowej , której kąt obrotu jest mierzony przetwornikiem obrotów, a zwierciadła (Z1, Z2), zwierciadło lub korzystnie pryzmat (P3) diody (D1, D2, D3) oraz źródło światła (2) są zamocowane na stałe do nieruchomej płaszczyzny (S1) urządzenia.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. ; Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Date:

Zgłoszono 29.11.1994. ; Zgłoszenie ogłoszono 10.06.1996 BUP 12/96. ; Opublikowano 29.01.1999 WUP 01/99. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 306057 (A1) 10.06.1996. ; Nr zgłoszenia: 306057.

Coverage:

G01811/02 Int. Cl.6.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj