Title:

Sposób wykonywania warstw z betonu asfaltowo-cementowego : opis patentowy nr 202443

Oryginal title:

PL 202443 B1

Creator:

Kukiełka, Jan ; Kukiełka, Jerzy

Description:

Sposób wykonywania warstw z betonu asfaltowo-cementowego przy użyciu destruktu z frezowania istniejących nawierzchni bitumicznych, cementu, piasku i kruszywa łamanego polega na tym, że beton asfaltowo-cementowy służący do wykonywania podbudów lub warstw wiążących nawierzchni drogowych uzyskuje się metodą mieszania składników "in situ" lub w urządzeniach stacjonarnych poprzez dodawanie do destruktu, zawierającego korzystnie więcej niż 7% wagowych asfaltu, zaprawy cementowo-grysowo-piaskowej lub zaprawy cementowo-kruszywowej w ilościach 15-20% wagowych w stosunku do mieszanki oraz wody tak aby wskaźnik wodno-cementowy zawierał się w granicach 0,5 < w/c < 0,8, użyty cement był korzystnie klasy 52,5, grys o składzie ziarnowym 2/4 mm, 2/6 mm, 0/8 mm. Wykonywanie mieszanki BAC i warstw prowadzi się w temperaturze 5-30º C, korzystnie 20-30º C.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Skrynicki, Wiesław. Oprac. ; Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Date:

Zgłoszono 30.12.2002. ; Zgłoszenie ogłoszono 12.07.2004 BUP 14/04. ; Opublikowano 30.06.2009 WUP 06/09. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

pis zgłoszeniowy wynalazku PL 358029 (A1). ; Nr zgłoszenia: 358029.

Coverage:

E01C 7/32 (2006.01) Int.CI.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj