Title:

Stanowisko do oceny trwałości łączników do przyrządów : opis patentowy nr 202416

Oryginal title:

PL 202416 B1

Creator:

Żukowski, Paweł ; Kozak, Czesław Mariusz ; Karwat, Czesław (1941- )

Description:

Stanowisko do oceny trwałości łączników do przyrządów składa się z elektromagnesów do przeprowadzania cykli łączeniowych, przekaźnika czasowego, z podzespołu do pomiaru spadku napięcia na zestyku, podzespołu do pomiaru temperatury wsuwki nieruchomego styku rozłącznego łącznika i zespołu obciążeniowego. Dźwignie elektromagnesów naciskając przemiennie na klawisz łącznika, realizują cykle łączeniowe, przekaźnik czasowy podłączony do elektromagnesów steruje czasem załączania i wyłączania, pod zespół przyłączony do wsuwki nieruchomego styku rozłącznego i wsuwki nieruchomego styku nierozłącznego łącznika, określa każdorazowo wartość spadku napięcia na zestyku dla przypadku zamkniętych styków łącznika, podzespół przyłączony do wsuwki nieruchomego styku nierozłącznego łącznika, mierzy temperaturę wsuwki po każdym cyklu łączeniowym, podzespół obciążeniowy podłączony jest do wsuwek i ustala wartość natężenia prądu w obwodzie łącznika zasilającego ze źródła, a zestaw komputerowy rejestruje wyniki pomiarów temperatury i spadków napięcia oraz liczbę dokonanych cykli łączeniowych.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Skrynicki, Wiesław. Oprac. ; Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Date:

Zgłoszono 23.12.2002. ; Zgłoszenie ogłoszono 28.06.2004 BUP 13/04. ; Opublikowano 30.06.2009 WUP 06/09. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 357969 (A1) 28.06.2004. ; Nr zgłoszenia: 357969.

Coverage:

G01M 19/00 (2006.01) Int.CI. ; G01R 31/327 (2006.01) Int.CI. ; H01H 23/00 (2006.01)I nt.CI.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj