Title:

Gaźnik dwu paliwowy : opis patentowy nr 174467

Oryginal title:

PL 174467 B1

Creator:

Fijałkowski, Stefan ; Jaworski, Robert ; Milczek, Tomasz ; Nakonieczny, Krzysztof

Description:

Gaźnik dwupaliwowy jedno lub dwugardzielowy dostosowany jest, zwłaszcza do tworzenia mieszanin palnych powietrza z paiiwami ciekłymi - benzynami iub gazami technicznymi. Ma korpus z urządzeniami pomocniczymi, posiada dyszę główną w formie zwężki a w najmniejszym przekroju dyszy głównej ma wykonane zasilające otwory gazowe równomiernie rozmieszczone na obwodzie, których osie w płaszczyźnie wzdłużnej tworzą z kierunkami promieniowymi kąty a, w zakresie 0 <= a < 90° w kierunku przepływu czynnika przez gaźnik. Osie otworów gazowych w płaszczyźnie poprzecznej tworzą z kierunkami promieniowymi kąty ß, w zakresie 0< = ß < 90°, zaś otwory gazowe łączą gardziel z kanałem gazowym wykonanym po obwodzie na zewnętrznej stronie dyszy głównej, do którego gaz z instalacji doprowadzany jest króćcem zamocowanym w korpusie. Na zewnętrznej powierzchni dyszy głównej znajdują się uszczelnienia najkorzystniej teflonowe rozmieszczone po obu stronach kanału gazowego.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. ; Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Date:

Zgłoszono 26.07.1994. ; Zgłoszenie ogłoszono 05.02.1996 BUP 03/96. ; Opublikowano 31.07.1998 WUP 07/98. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 304475 (A1) 05.02.1996. ; Nr zgłoszenia: 304475.

Coverage:

F02M 13/06 Int. Cl.6.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj