Title:

Sposób odzysku metanu z gazu wysypiskowego o niskiej jego zawartości : opis patentowy nr 210541

Oryginal title:

PL 210541 B1

Creator:

Pawłowski, Lucjan ; Pawłowska, Małgorzata ; Dadej, Witold

Description:

Sposób odzysku metanu z gazu wysypiskowego o niskiej jego zawartości polega na tym, że gaz wysypiskowy miesza się pod ciśnieniem z roztworem siarczanu żelaza, korzystnie o stężeniu 1%, po czym mieszaninę rozdziela się na biogaz wzbogacony w metan i roztwór siarczanu żelaza zawierający wytrącony osad FeS oraz rozpuszczony w nim CO2. Urządzenie składa się z poziomo ustawionego, cylindrycznego mieszalnika, połączonego przewodem z pionowo ustawionym zbiornikiem separującym, wyposażonym w jego górnej części w przewód, do odprowadzania wzbogaconego w metan biogazu, z zabudowanym zaworem o regulowanym ciśnieniu, zaś jego dolna część połączona jest przewodem, z zabudowanym zaworem o regulowanym ciśnieniu, z odstojnikiem, którego przelew połączony jest ze zbiornikiem, wyposażonym w urządzenia korygujące skład roztworu siarczanu żelaza, zaś przewód, łączący mieszalnik ze zbiornikiem separującym, usytuowany jest stycznie do poziomu roztworu, znajdującego się w zbiorniku separującym.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. ; Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Date:

Zgłoszono 08.09.2008. ; Zgłoszenie ogłoszono 15.03.2010 BUP 00/10. ; Opublikowano 31.01.2012 WUP 01/12. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 386047 (A1) 08.09.2008. ; Nr zgłoszenia: 386047

Coverage:

C10K 1/00 (2006.01) Int.CI. ; C10L 3/06 (2006.01) Int.CI. ; B09B 1/00 (2006.01) Int.CI.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj