Title:

Sposób i układ do sterowania składanym podwoziem głównym, zwłaszcza śmigłowca : opis patentowy nr 209575

Oryginal title:

PL 209575 B1

Creator:

Kozak, Mariusz ; Fijałkowski, Stefan ; Klimkowski, Jerzy

Description:

Sposób sterowania składanym podwoziem głównym, zwłaszcza śmigłowca, znamienny tym, że z przełącznika położenia podwozia na pulpicie pilota wygenerowuje się sygnał elektryczny uruchamiający pompę zasilającą i sygnał elektryczny uruchamiający zespół lektrosterownika w pozycji „składanie” lub „rozkładanie”, poprzez pompę zasilającą i zawór zwrotny podaje się płyn hydrauliczny do podzespołu sterownika przepływu w zespole elektrosterownika, z którego w pozycji „składanie” poprzez zawór zwrotny z dławieniem podaje się płyn hydrauliczny o ciśnieniu większym do przestrzeni przed tłok siłownika koła od strony tłoczyska, a z przestrzeni za tłokiem siłownika koła przez zawór zwrotny z dławieniem odprowadza się płyn hydrauliczny o ciśnieniu mniejszym do podzespołu sterownika przepływu a następnie do zbiornika płynu hydraulicznego, równocześnie z podzespołu sterownika przepływu przez zawór zwrotny z dławieniem podaje się płyn hydrauliczny o ciśnieniu większym do przestrzeni przed tłok siłownika goleni od strony tłoczyska, a z przestrzeni za tłokiem siłownika goleni poprzez zawór zwrotny z dławieniem odprowadza się płyn hydrauliczny o ciśnieniu mniejszym do podzespołu sterownika przepływu, a następnie do zbiornika płynu hydraulicznego lub w pozycji „rozkładanie” z podzespołu sterownika przepływu przez zawór z dławieniem podaje się płyn hydrauliczny o ciśnieniu większym do przestrzeni za tłok siłownika koła, a z przestrzeni przed tłokiem siłownika koła od strony tłoczyska, przez zawór zwrotny z dławieniem odprowadza się płyn hydrauliczny o ciśnieniu mniejszym do podzespołu sterownika przepływu a następnie do zbiornika płynu hydraulicznego, równocześnie z podzespołu sterownika przepływu a przez zawór zwrotny z dławieniem podaje się płyn hydrauliczny o ciśnieniu większym do przestrzeni za tłok siłownika goleni a z przestrzeni przed tłokiem siłownika goleni od strony tłoczyska, przez zawór zwrotny z dławieniem odprowadza się płyn hydrauliczny o ciśnieniu mniejszym do podzespołu (5d) sterownika przepływu a następnie do zbiornika płynu hydraulicznego.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. ; Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Date:

Zgłoszono 23.01.2006. ; Zgłoszenie ogłoszono 06.08.2007 BUP 16/07. ; Opublikowano 30.09.2011 WUP 09/11. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 378799 (A1) 23.01.2006. ; Nr zgłoszenia: 378799

Coverage:

B64C 25/26 (2006.01) Int.CI. ; B64C 25102 (2006.01) Int.CI.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj