Title:

Główne podwozie kołowe, zwłaszcza śmigłowca : opis patentowy nr 209320

Oryginal title:

PL 209320 B1

Creator:

Kozak, Mariusz ; Fijałkowski, Stefan ; Klimkowski, Jerzy

Description:

Zawartość Główne podwozie kołowe, zwłaszcza śmigłowca, składa się z belki mocowania podwozia, chowanego do kadłuba śmigłowca, o przekroju dwuteowym, ustawionej wzdłuż śmigłowca. Belka poprzez czopy osadzona jest obrotowo we współosiowych tulejach, przy czym tuleje te połączone są z kadłubem śmigłowca i nie ma możliwości przesuwu w kierunku osi wzdłużnych tulei. Na belce znajduje się wysięgnik połączony przegubem podwójnym płaskim z golenią główną, z którą przegubem podwójnym płaskim połączony jest obrotowo siłownik koła oraz przegubem podwójnym płaskim połączona jest oś koła. Z osią koła połączony jest wysięgnik, zakończony przegubem kulistym, przy czym z przegubem tym łączy się tłoczysko siłownika koła. Od strony przegubu podwójnego płaskiego znajduje się przegub podwójny płaski, łączący goleń z dźwignią. Dźwignia przegubem podwójnym płaskim połączona jest z dźwignią, zaś z drugiej strony dźwignia połączona jest przegubem podwójnym płaskim z belką mocowania podwozia, chowanego do kadłuba.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. ; Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Date:

Zgłoszono 23.01.2006. ; Zgłoszenie ogłoszono 06.08.2007 BUP 16/07. ; Opublikowano 31.08.2011 WUP 08/11. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL378800 (A1) 06.08.2007. ; Nr zgłoszenia: 378800

Coverage:

B64C 25/14 (2006.01) Int.CI. ; B64C 25102 (2006.01) Int.CI.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj