Title:

Sposób wytwarzania asfaltu o wysokiej odporności na koleinowanie i niskiej emisji siarkowodoru : opis patentowy nr 209238

Oryginal title:

PL 209238 B1

Creator:

Pawłowski, Lucjan ; Tetiurka, Włodzimierz

Description:

Sposób wytwarzania asfaltu o wysokiej odporności na koleinowanie i niskiej emisji siarkowodoru polega na tym, że z autocysterny podaje się rozgrzany do temperatury 180°C asfalt, który za pomocą pompy dozującej tłoczy się do strumienicy, do której jej bocznym króćcem tłoczy się jednocześnie z drugiej autocysterny za pomocą pompy dozującej mieszaninę związków o składzie podanym w procentach wagowych: winyloacetylen - 0,101%, butadien - 0,137%, buteny - 0,049%, butany - 0,012%, mieszanina C5 - 50,435%, węglowodory aromatyczne, niearomaty C6 – C8 - 4,548%, toluen - 0,822%, styren - 0,005%, ksyleny-etylobenzen - 0,004%. W strumienicy miesza się rozgrzany asfalt z mieszaniną związków, a powstały po wymieszaniu produkt podaje się przewodem do ogrzewanego zbiornika.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. ; Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Date:

Zgłoszono 12.05.2008. ; Zgłoszenie ogłoszono 23.11.2009 BUP 24/09. ; Opublikowano 31.08.2011 WUP 08/11. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL385155 (A1) 23.11.2009. ; Nr zgłoszenia: 385155

Coverage:

C08L 95/00 (2006.01) Int.CI.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj