Title:

Sposób i urządzenie do pomiaru właściwości powierzchniowo aktywnych cieczy : opis patentowy nr 209517

Oryginal title:

PL 209517 B1

Creator:

Zaleski, Kazimierz

Description:

Wynalazek dotyczy sposobu i urządzenia do pomiaru właściwości powierzchniowo aktywnych cieczy, zwłaszcza obróbkowych.Sposób polega na tym, że badaną ciecz wlewa się do pojemnika, w której to cieczy zanurza się próbkę z cienkiej folii metalowej, po czym próbkę tą rozciąga się i mierzy się jej średnie odkształcenie plastyczne za pomocą czujnika, zaś ocenę właściwości powierzchniowo aktywnych tej cieczy dokonuje się poprzez poprzez porównanie średnich odkształceń plastycznych próbki rozciąganej w tej cieczy ze średnimi odkształceniami plastycznymi takiej samej próbki rozciąganej w powietrzu. Urządzenie składa się z zespołu obciążającego, którego elementami są szalka na której znajdują się obciążniki, dźwigni z linką, która połączona jest z uchwytem ruchomym, w którym zamocowany jest koniec próbki, zaś drugi koniec próbki zamocowany jest w uchwycie stałym, przy czym próbka zanurzona jest w badanej cieczy wypełniającej pojemnik, natomiast średnie odkształcenie plastyczne próbki mierzone jest za pomocą czujnika połączonego z komputerem.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. ; Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Date:

Zgłoszono 18.07.2005. ; Zgłoszenie ogłoszono 22.01.2007 BUP 02/07. ; Opublikowano 30.09.2011 WUP 09/11. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL376238 (A1) 22.01.2007 ; Nr zgłoszenia: 376238

Coverage:

G01N 33/26 (2006.01) Int.CI.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj