Title:

Sposób i urządzenie do badania zużycia udarowo-ściernego : opis patentowy nr 210732

Oryginal title:

PL 210732 B1

Creator:

Hejwowski, Tadeusz ; Weroński, Andrzej (1938- ) ; Kiełbiński, Jerzy

Description:

Sposób badania zużycia udarowo-ściernego polega na tym, że mierzy się ubytek masy badanej próbki po wybranej drodze tarcia rolki napędzanej motoreduktorem, przy czym próbkę dociska się do rolki siłą zmienną wywieraną za pomocą układu obciążającego składającego się z elementu sprężystego odkształcanego przez suwak połączony poprzez czujnik siły z drugim znajdującym się od strony dźwigni suwakiem, zaś suwak napędza się motoreduktorem z osadzonym na osi zdawczej regulowanym mimośrodem, połączonym za pośrednictwem łącznika o regulowanej długości z ramieniem dźwigni o nieruchomej osi obrotu, której drugie ramię jest połączone za pomocą łącznika o regulowanej długości z suwakiem, poprzez przemieszczanie osi, zaś przesunięcie wstępne suwakówzadaje się długością łączników, a wartość siły docisku próbki wywieranej przez element sprężysty mierzy się czujnikiem siły. Urządzenie do badania zużycia udarowo-ściernego zawiera zasobnik z wylotem ścierniwa umieszczonym nad obszarem styku próbki i rolki, a otoreduktor i motoreduktor, para prowadnic, zasobnik oraz osie obrotu ramienia i dźwigni są przymocowane na stałe do korpusuurządzenia.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. ; Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Date:

Zgłoszono 16.04.2007. ; Zgłoszenie ogłoszono 27.10.2008 BUP 22/08. ; Opublikowano 29.02.2012 WUP 02/12. ; 2013 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL382195 (A1) 27.10.2008. ; Nr zgłoszenia: 382195.

Coverage:

G01N 3/56 (2006.01) Int.CI. ; G01N 19/00 (2006.01) Int.CI.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj