Title:

Sposób i układ do iniekcji materiałami dyspersyjnymi istniejących konstrukcji budowlanych i betonowych : opis patentowy nr 184583

Oryginal title:

PL 184583 B1

Creator:

Król, Mieczysław

Description:

Sposób iniekcji mieszankami dyspersyjnymi, zwłaszcza mieszankami ekspansywnymi istniejących konstrukcji budowlanych i betonowych, poddawanych restauracji konstrukcyjnej, polega na tym, że podczas realizacji sposobu utrzymuje się ciągły przepływ iniektu dla zachowania stałej gęstości iniektu i stałej jego lepkości, ciśnienie utrzymuje się w przedziale 0,6-2,0 MPa, przy amplitudzie jego zmian ±0,1 MPa, przy czym strumień iniektu, przy nastawionym ciśnieniu w miarę wypełniania ubytku konstrukcji, zmniejsza się do 0. Układ składa się z pompy, napędzanej silnikiem elektrycznym poprzez przetwornik o zmiennej częstotliwości, sterowany elektrycznym ogranicznikiem ciśnienia, zamontowanym za pompą na przewodzie tłoczącym, zasilaną iniektem grawitacyjnie ze zbiornika, a za ogranicznikiem ciśnienia, od przewodu tłoczącego iniekt, odprowadzony jest przewód powrotny z regulatorem strumienia powrotnego, dochodzący do zbiornika iniektu, przy czym przewód tłoczący, poprzez zespół manipulacyjny, połączony jest z pakerem wgłębnym.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Skrynicki, Wiesław. Oprac. ; Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu

Date:

Zgłoszono 20.10.1997. ; Zgłoszenie ogłoszono 24.04.1999 BUP 09/99. ; Opublikowano 29.11.2002 WUP 11/02. ; 2012 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 322752 (A1) 24.04.1999. ; Nr zgłoszenia: 322752.

Coverage:

E04G 23/02 Int.Cl.7.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj