Title:

Wytłaczarka do tworzyw polimerowych : opis patentowy nr 208838

Oryginal title:

PL 208838 B1

Creator:

Sikora, Janusz W.

Subject and Keywords:

Sikora, Robert ; Lakutowicz, Jerzy ; Kowalska, Beata

Description:

Wytłaczarka do tworzyw polimerowych, ma układ uplastyczniający z cylindrem rowkowanym z rowkami wzdłużnymi w strefiezasypu i w części strefy przemiany ślimakowego układu uplastyczniającego następującej bezpośrednio po strefie zasypu oraz zaopatrzony w rowkowaną tuleję skrętną mocowaną od strony głowicy wytłaczarskiej na stałe za pomocą klina w cylindrze rowkowanym oraz pasowaną suwliwie-obrotowo w cylindrze na całej długości współdziałania z cylindrem. Tuleja skrętna ma wycięte przelotowo wzdłużne szczeliny, w których znajdują się kliny w kształcie wzdłużnych wycinków tulei stożkowej o zewnętrznej powierzchni walcowej nierównoległej do wewnętrznej powierzchni walcowej, mocowane w ślimacznicy mechanizmu skręcającego umożliwiającego skręcanie tulei w obrębie odkształcenia sprężystego materiału tulei oraz klinów, odpornego na zużywanie tribologiczne w lewą bądź prawą stronę w zależności od potrzeb oraz pasowane suwliwie-obrotowo w cylindrze na całej długości współdziałania z cylindrem, tworząc rowki wzdłużne o zmiennej głębokości znamienna tym, że tuleja skrętna jest pasowana od strony zasobnika tworzywa suwliwie-wzdłużnie w ślimacznicy mechanizmu skręcającego tuleję.

Publisher:

Politechnika Lubelska

Contributor:

Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. ; Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Date:

Zgłoszono 17.01.2005 ; Zgłoszenie ogłoszono 24.07.2006 BUP 15/06 ; Opublikowano 30.06.2011 WUP 06/11 ; 2012 (wyd. cyfrowe)

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf ; pełnotekstowe przeszukiwanie publikacji

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 208838B1 (A1) 24.07.2006 ; Nr zgłoszenia: 372283.

Coverage:

B29C 47/66 (2006.01) ; B29C 47/36 (2006.01) Int.CI.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

bplmj