Title:

Urządzenie do oczyszczania i nawilżania powietrza : opis patentowy nr 235355

Oryginal title:

PL 235355 B1

Creator:

Połednik, Bernard. ; Nowicki, Maciej

Description:

Urządzenie do oczyszczania i nawilżania powietrza posiadające w obudowie urządzenia wentylator sąsiadujący z deflektorem oraz filtrem wstępnego oczyszczania powietrza i kratką zabezpieczającą charakteryzuje się tym, że wentylator poprzeczny oddzielony jest deflektorem od pozostałych elementów urządzenia, którymi są: moduł elektrostatycznego oczyszczania powietrza z elektrodami jonizującymi i z elektrodami osadczymi i moduł fotokatalitycznego oczyszczania i jonizacji powietrza z porowatą przegrodą zawierającą dwutlenek tytanu - TiO2 i z zestawem diod elektroluminescencyjnych UV-A (7b) lub filtr zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz nawilżacz z wodą nasyconą mikro i nanopęcherzykami gazu.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2020 (wyd. cyfrowe i oryginalne) ; Zgłoszono 26.04.2018. ; Zgłoszenie ogłoszono 04.11.2019 BUP 23/19. ; Opublikowano 29.06.2020 WUP 08/20.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 425390 (A1) 04.11.2019.

Coverage:

F24F 3/16 (2006.01) Int. Cl. ; F24F 3/14 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw