Title:

Sposób wytwarzania skośnej światłowodowej siatki Bragga o zwiększonej rozdzielczości pomiaru współczynnika refrakcji : opis patentowy nr 235138

Oryginal title:

PL 235138 B1

Creator:

Skorupski, Krzysztof ; Cięszczyk, Sławomir ; Panas, Patryk. ; Nowicki, Maciej

Description:

Sposób wytwarzania światłowodowej siatki skośnej, w którym odcinek światłowodu poddaje się działaniu wiązki laserowej przestrzenie zmodulowanej polega na tym, że włókno światłowodowe jednomodowe mocuje się w pierwszym uchwycie stałym i drugim uchwycie przesuwnym wzdłuż osi mocowania włókna światłowodowego jednomodowego. Dalej na odcinek włókna światłowodowego jednomodowego znajdujący się pomiędzy uchwytami podaje się wiązkę laserową przestrzennie zmodulowaną, której kierunek padania tworzy z włóknem optycznym kąt w zakresie od 1 do 8°, do momentu utworzenia struktury periodycznej w rdzeniu włókna światłowodowego. Następnie wyłącza się promieniowanie laserowe i przesuwa się drugi uchwyt w kierunku zgodnym z osią włókna światłowodowego powodując rozciągnięcie jego odcinka. Dalej ponownie na tym samym odcinku włókna światłowodowego poddaje się wiązkę laserową przestrzennie zmodulowaną, której kierunek padania tworzy z włóknem optycznym kąt w zakresie od 1 do 8° do momentu utworzenia zagęszczonej struktury periodycznej w rdzeniu włókna światłowodowego. Kolejno wyłącza się promieniowanie i odciąża się odcinek włókna światłowodowego, co powoduje powrót jego długości do wymiarów początkowych.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2020 (wyd. cyfrowe i oryginalne) ; Zgłoszono 16.07.2019. ; Zgłoszenie ogłoszono 02.12.2019 BUP 25/19. ; Opublikowano 01.06.2020 WUP 06/20.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL430622 (A1) 02.12.2019.

Coverage:

G02B 6/02 (2006.01) Int. Cl. ; G02B 6/10 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw