Title:

Siłownik : opis patentowy nr 234784

Oryginal title:

PL 234784 B1

Creator:

Przystupa, Krzysztof. ; Nowicki, Maciej

Description:

Przedmiotem wynalazku jest siłownik hydrauliczny albo pneumatyczny z układem wykrywania zużycia, którego celem jest sygnalizacja stopnia zużycia w czasie rzeczywistym elementów trących siłownika. Siłownik charakteryzuje się tym, że w cylindrze od strony tłoczyska znajduje się dodatkowa komora, w której umieszczony jest przetwornik pomiarowy połączony z układem elektronicznym, który połączony jest z elementem wizualizującym umieszczonym na zewnątrz cylindra. Tłoczysko posiada element wykrywany współpracujący z przetwornikiem pomiarowym. Układ elektroniczny wyposażony jest w układ porównujący rzeczywistą liczbę cykli pracy tłoka z wzorcem zużycia zapisanym w pamięci układu elektronicznego.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2020 (wyd. cyfrowe i oryginalne) ; Zgłoszono 09.03.2018. ; Zgłoszenie ogłoszono 10.09.2018 BUP 19/18. ; Opublikowano 30.04.2020 WUP 04/20.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 424840 (A1) 10.09.2018.

Coverage:

F15B 15/28 (2006.01) Int. Cl. ; G01B 7/04 (2006.01) Int. Cl. ; G01B 21/30 (2006.01) Int. Cl. ; G01D 5/54 (2006.01) Int. Cl. ; G01N 3/56 (2006.01) Int. Cl. ; G06M 1/274 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw