Title:

Narzędzia do rozdrabniania struktury : opis patentowy nr 234618

Oryginal title:

PL 234618 B1

Creator:

Bulzak, Tomasz ; Tomczak, Janusz ; Pater, Zbigniew ; Nowicki, Maciej

Description:

Narzędzia do rozdrabniania struktury w walcarce skośnej z dwoma walcami charakteryzują się tym, że składają się z dwóch walców, przy czym pierwszy walec od strony wejścia posiada pierwszą strefę wejściową o tworzącej nachylonej do osi walca, pod kątem, z którą sąsiaduje pierwsza strefa ciągnąca o powierzchni walcowej i średnicy d, za którą znajduje się pierwsza strefa przeginająca o tworzącej nachylonej do osi walca, pod kątem. Za pierwszą strefą przeginającą znajduje się pierwsza strefa prostująca o powierzchni walcowej i średnicy d, za którą znajduje się pierwsza strefa odginająca o tworzącej nachylonej do osi walca, pod kątem, następnie za pierwszą strefą odginającą znajduje się pierwsza strefa kalibrująca o powierzchni walcowej i średnicy d, zaś na końcu walca znajduje się pierwsza strefa wyjściowa o tworzącej nachylonej do osi walca pod kątem.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2020 (wyd. cyfrowe i oryginalne) ; Zgłoszono 09.04.2018. ; Zgłoszenie ogłoszono 21.10.2019 BUP 22/19. ; Opublikowano 31.03.2020 WUP 03/20.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 425174 (A1) 21.10.2019.

Coverage:

B21B 19/02 (2006.01) Int. Cl. ; B21B 13/02 (2006.01) Int. Cl. ; B21B 15/00 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw