Title:

Urządzenie do rozdrabniania struktury z prowadnicami stałymi : opis patentowy nr 234617

Oryginal title:

PL 234617 B1

Creator:

Bulzak, Tomasz. ; Tomczak, Janusz ; Pater, Zbigniew ; Nowicki, Maciej

Description:

Urządzenie do rozdrabniania struktury z prowadnicami stałymi posiadające dwa walce z dwoma powierzchniami stożkowymi, pomiędzy którymi znajduje się powierzchnia walcowa, ustawionych skośne względem osi walcowania oraz dwóch prowadnic charakteryzuje się tym, że prowadnica dolna posiada pierwszą strefę prowadzącą z prostoliniową pierwszą powierzchnią roboczą, równoległą do osi walcowania, za którą znajduje się pierwsza strefa przeginająca z prostoliniową drugą powierzchnią roboczą pochyloną pod kątem względem pierwszej powierzchni roboczej pierwszej strefy prowadzącej oraz prowadnica górna posiada drugą strefę prowadzącą z prostoliniową trzecią powierzchnią roboczą równoległą do osi walcowania, za którą znajduje się druga strefa przeginająca, z prostoliniową czwartą powierzchnią roboczą, pochyloną pod kątem względem trzeciej powierzchni roboczej strefy prowadzącej, przy czym druga powierzchnia robocza i czwarta powierzchnia robocza są względem siebie ułożone równolegle.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2020 (wyd. cyfrowe i oryginalne) ; Zgłoszono 09.04.2018. ; Zgłoszenie ogłoszono 21.10.2019 BUP 22/19. ; Opublikowano 31.03.2020 WUP 03/20.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 425173 (A1)09.04.2018.

Coverage:

B21B 19/02 (2006.01) Int. Cl. ; B21B 13/02 (2006.01) Int. Cl. ; B21B 15/00 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw