Title:

Narzędzia i sposób rozdrabniania struktury w walcarce skośnej z dwoma walcami : opis patentowy nr 234615

Oryginal title:

PL 234615 B1

Creator:

Bulzak, Tomasz. ; Tomczak, Janusz ; Pater, Zbigniew ; Nowicki, Maciej

Description:

Narzędzia do rozdrabniania struktury w walcarce skośnej dwoma walcami charakteryzują się tym, że składa się z dwóch walców, przy czym pierwszy walec od strony wejścia posiada pierwszą strefę wejściową o tworzącej nachylonej do osi walca, pod kątem (α1), z którą sąsiaduje pierwsza strefa ciągnąca o powierzchni walcowej i średnicy d, za którą znajduje się pierwsza strefa przeginająca. Nad pierwszą strefą przeginającą znajduje się pierwsza strefa kalibrująca o powierzchni walcowej i średnicy D. Na końcu walca znajduje się pierwsza strefa wyjściowa o tworzącej nachylonej do osi walca pod kątem.β1 Drugi walec od strony wejścia posiada drugą strefę wejściową o tworzącej nachylonej do osi walca, pod kątem α2, z którą sąsiaduje druga strefa ciągnąca o powierzchni walcowej i średnicy D, za którą znajduje się druga strefa przeginająca. Za drugą strefą przeginającą znajduje się strefa kalibrująca o powierzchni walcowej i średnicy d. Na końcu walca znajduje się druga strefa wyjściowa o tworzącej nachylonej do osi walca pod katem β2. Sposób rozdrabniania struktury w walcarce skośnej z dwoma walcami polega na tym, że półfabrykat w kształcie odcinka pręta umieszcza się w przestrzeni wejściowej narzędzi, która utworzona jest przez dwa walce robocze ustawione skośnie względem osi półfabrykatu pod kątem τ i obracające się w tym samym kierunku z prędkością n oraz dwiema prowadnicami. Następnie półfabrykat chwyta się przez walce w pierwszej i drugiej strefie ciągnącej, którymi wprawia się półfabrykat w ruch obrotowy z prędkością nw i ruch postępowy z prędkością V, w dalszej kolejności półfabrykat przegina się na granicy pomiędzy pierwszą strefą ciągnącą i pierwszą strefą przeginającą oraz granicy pomiędzy drugą strefą ciągnącą i drugą strefą przeginającą, następnie półfabrykat przegina się na granicy pomiędzy pierwszą strefą przeginającą i pierwszą strefą kalibrującą oraz granicy pomiędzy drugą strefą przeginającą i drugą strefą kalibrującą.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2020 (wyd. cyfrowe i oryginalne) ; Zgłoszono 09.04.2018. ; Zgłoszenie ogłoszono 21.10.2019 BUP 22/19. ; Opublikowano 31.03.2020 WUP 03/20.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw