Title:

Urządzenie do spieniania lepiszcza asfaltowego : opis patentowy nr 234403

Oryginal title:

PL 234403 B1

Creator:

Woszuk, Agnieszka. ; Franus, Wojciech. ; Nowicki, Maciej

Description:

Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do spieniania lepiszcza asfaltowego z wykorzystaniem środka spieniającego w postaci materiałów sypkich nasączonych wodą. Urządzenie do spieniania lepiszcza asfaltowego posiada obudowę zbiornika, wlot asfaltu, spust i mieszadło, składa się z ogrzewanej obudowy zbiornika ze spustem w dolnej części. Natomiast w górnej części znajduje się wlot asfaltu i króciec wydmuchowy. Do górnej części obudowy zbiornika zamocowana jest komora zasypowa, do której podłączona jest dysza dostarczająca gorące powietrze oraz zasyp środka spieniającego. Wewnątrz komory zasypowej obudowy zbiornika znajduje się, wał napędowy, do którego w górnej części zamocowany jest rozrzutnik środka spieniającego. Do wału napędowego poniżej rozrzutnika środka spieniającego zamocowane są co najmniej dwa mieszadła. W górnej części obudowy zbiornika znajduje się przelew nadmiarowy, natomiast w obudowie zbiornika znajdują się pionowe przegrody.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2020 (wyd. cyfrowe i oryginalne) ; Zgłoszono 01.04.2019. ; Opublikowano 28.02.2020 WUP 02/20. ; Zgłoszenie ogłoszono 12.08.2019 BUP 17/19.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 429478 (A1) 12.08.2019

Coverage:

E01C 19/10 (2006.01) Int. Cl. ; B65D 88/74 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw