Title:

Sposób wstępnej obróbki rzęsy wodnej – rodzaj Lemna :opis patentowy nr 234218

Oryginal title:

PL 234218 B1

Creator:

Montusiewicz, Agnieszka (1963- ) ; Bis, Marta ; Lebiocka, Magdalena. ; Milczek, Tomasz

Description:

Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wstępnej obróbki rzęsy wodnej - rodzaj Lemna, który charakteryzuje się tym, że miesza się zmieloną rzęsę wodną z ciekłym nośnikiem w ten sposób, że do płynu dodaje się rzęsę wodną w ilości do 5% suchej masy i mieszaninę kawituje się hydrodynamicznie przez okres 10 - 60 minut, korzystnie 30 minut, pod ciśnieniem 3 - 7 bar, korzystnie 6 bar, co odpowiada 5 - 60. krotnemu przejściu strumienia przez strefę kawitacji, korzystnie 30. krotnemu przejściu strumienia, z użyciem wzbudnika kawitacji w postaci przegrody perforowanej.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2020 (wyd. cyfrowe i oryginalne) ; Zgłoszono 08.01.2018. ; Zgłoszenie ogłoszono 19.11.2018 BUP 24/18. ; Opublikowano 31.01.2020 WUP 01/20.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 424218 (A1) 19.11.2018.

Coverage:

A61K 36/884 (2006.01) Int. Cl. ; A61K 8/9794 (2017.01) Int. Cl. ; B01F 3/12 (2006.01) Int. Cl. ; B01J 3/00 (2006.01) Int. Cl. ; C02F 1/34 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw