Title:

Sposób wytwarzania kruszywa lekkiego z osadów ściekowych i kruszywo lekkie : opis patentowy nr 234122

Oryginal title:

PL 234122 B1

Creator:

Franus, Małgorzata. ; Barnat-Hunek, Danuta. ; Woszuk, Agnieszka ; Nowicki, Maciej

Description:

Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania kruszywa lekkiego z osadów ściekowych i gliny polegający na tym, że do mieszaniny powstałej z gliny w ilości od 75% do 95% masowych suchej mieszaniny i osadów ściekowych w ilości od 5% do 25% masowych suchej mieszaniny dodaje się roztwór poreakcyjny po syntezie zeolitów w postaci wodnego roztworu NaOH, w ilości od 80 do 110% masowych suchej mieszaniny. Całość miesza się do uzyskania plastycznej konsystencji i tworzy granule o średnicy od 8 do 16 mm, które suszy się w temperaturze pokojowej przez okres od 1 h do 1,5 h, następnie granule poddaje się działaniu mikrofal o minimalnej mocy 1000 W przez okres od 3 do 5 min, wskutek czego wytwarza się granule z gliny, osadów ściekowych i mieszaniny w postaci glinokrzemianu o strukturze nefelinu. Przedmiotem zgłoszenia jest również kruszywo lekkie, które składa się z gliny w ilości od 45,37 do 49,95% masowych suchej mieszaniny, osadów ściekowych w ilości od 2,63 do 15,24% masowych suchej mieszaniny oraz mieszaniny w postaci glinokrzemianu o strukturze nefelinu w ilości od 39,03 do 47,42% masowych suchej mieszaniny powstałego po odparowaniu przez suszenie i działanie mikrofal poreakcyjnego roztworu wodnego NaOH po syntezie zeolitów.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2020 (wyd. cyfrowe i oryginalne) ; Zgłoszono 13.02.2019. ; Zgłoszenie ogłoszono 29.07.2019 BUP 16/19. ; Opublikowano 31.01.2020 WUP 01/20.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL428909 (A1) 29.07.2019.

Coverage:

C04B 18/30 (2006.01) Int. Cl. ; B09B 3/00 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw