Title:

Układ i sposób zapisu apodyzowej siatki Bragga z wykorzystaniem jednorodnej i nieapodyzowanej maski fazowej : opis patentowy nr 233808

Oryginal title:

PL 233808 B1

Creator:

Kisała, Piotr ; Milczek, Tomasz ; Dziubiński, Grzegorz. ; Harasim, Damian. ; Cięszczyk, Sławomir.

Description:

Układ zapisu apodyzowanych siatek Bragga z wykorzystaniem jednorodnej i nieapodyzowanej maski fazowej charakteryzuje się tym, że składa się z lasera ekscymerowego, wyjściowej wiązki światła lasera, skierowanej na układ ruchomych przesłon o regulowanej szczelinie między nimi oraz znajdującą się za układem ruchomych przesłon jednorodną, nieapodyzowaną maską fazową, za którą znajduje się fotoczuły światłowód jednomodowy. Sposób zapisu apodyzowanych siatek Bragga z wykorzystaniem jednorodnej, nieapodyzowanej maski fazowej charakteryzuje się tym, że ustala się szerokość szczeliny pomiędzy układem ruchomych przesłon w zakresie od 0,1 do 0,2 mm. Następnie z lasera ekscymerowego emituje się wiązkę laserową, odpowiednią do wytworzenia siatki Bragga, na układ ruchomych przesłon i po przejściu przez układ ruchomych przesłon emituje się przewężoną wiązkę laserową na jednorodną, nieapodyzowaną maskę fazową, za którą znajduje się fotoczuły światłowód jednomodowy i wypala się na fotoczułym światłowodzie jednomodowym część siatki Bragga. Następnie przesuwa się układ ruchomych przesłon wzdłuż fotoczułego światłowodu jednomodowego o szerokość szczeliny z zachowaniem ustalonej szerokości szczeliny, po czym powtarza się cykl aż do zapisu ustalonej siatki Bragga.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2019 (wyd. cyfrowe i oryginalne) ; Zgłoszono 29.03.2017. ; Zgłoszenie ogłoszono 29.01.2018 BUP 03/18. ; Opublikowano 29.11.2019 WUP 11/19.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 421040 (A1) 29.01.2018.

Coverage:

G02B 5/18 (2006.01) Int. Cl. ; H04B 10/2519 (2013.01) Int. Cl. ; G02B 6/34 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw