Title:

Narzędzie do walcowania poprzecznego odkuwek kul : opis patentowy nr 233330

Oryginal title:

PL 233330 B1

Creator:

Pater, Zbigniew ; Tomczak, Janusz ; Bulzak, Tomasz. ; Milczek, Tomasz

Description:

Narzędzie do walcowania poprzecznego odkuwek kul zwłaszcza w walcarkach płasko-klinowych w kształcie płyty charakteryzuje się tym, że składa się z płaskiej płyty podstawowej, na której znajduje się płyta robocza, która składa się z czterech kolejnych stref, na początku płyty roboczej znajduje się strefa załadunku (I), w której znajduje się występ pozycjonujący o wklęsłej, walcowej powierzchni, której promień jest mniejszy od promienia walcowanych kul, następnie za strefą załadunku (I) znajduje się strefa wcinania (II), w której znajdują się występy kształtujące, które mają stałą szerokość i umieszczone są skośnie pod jednakowymi kątami (β1) względem siebie i pochylone są pod jednakowymi kątami w kierunku strefy załadunku (I), zaś powierzchnie boczne występów kształtujących mają wklęsły kształt o promieniu równym promieniowi walcowanych kul, a odległości między sąsiednimi występami kształtującymi są mniejsze od średnicy walcowanych kul i stopniowo zwiększają się w kierunku strefy kształtowania (III), następnie za strefą wcinania (II) znajduje się strefa kształtowania (III),w której występy kształtujące o stałej szerokości stopniowo zwiększają swoją wysokość, do wartości maksymalnej, równej promieniowi walcowanych kul, następnie za strefą kształtowania (III) znajduje się strefa kalibrowania (IV), w której środkowy występ kształtujący rozszerza się pod kątem (β3).

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2019 (wyd. cyfrowe i oryginalne) ; Zgłoszono 30.11.2017. ; Zgłoszenie ogłoszono 03.06.2019 BUP 12/19. ; Opublikowano 30.09.2019 WUP 09/19.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL423656 (A1) 03.06.2019.

Coverage:

B21H 1/14 (2006.01) Int. Cl. ; B21B 13/02 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw