Title:

Stelaż złożony, składany : opis patentowy nr 233301

Oryginal title:

PL 233301 B1

Creator:

Filipek, Przemysław. ; Nowicki, Maciej

Description:

Przedmiotem zgłoszenia jest stelaż złożony, składany, posiadający ramy, belki i przeguby. Charakteryzuje się on tym, że składa się z belek stopniowanych w kierunku od środka ram zamkniętych oraz stopniowanych w kierunku wysokości stelaża. Belki posiadają jednakową długość. Każda pierwsza belka części środkowej połączona jest za pomocą pierwszego przegubu z jednym z boków pierwszej ramy zamkniętej. Drugi koniec pierwszej belki połączony jest za pomocą drugiego przegubu od wewnętrznej strony z pierwszym końcem drugiej belki od zewnętrznej strony, której część środkowa połączona jest za pomocą trzeciego przegubu z bokiem drugiej ramy zamkniętej.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2019 (wyd. cyfrowe i oryginalne) ; Zgłoszono 18.12.2017. ; Zgłoszenie ogłoszono 16.07.2018 BUP 15/18. ; Opublikowano 30.09.2019 WUP 09/19.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL423940 (A1) 16.07.201.

Coverage:

E04B 1/343 (2006.01) Int. Cl. ; E04C 3/38 (2006.01) Int. Cl. ; E04H 15/48 (2006.01) Int. Cl. ; E04B 1/00 (2006.01) Int. Cl. ; E04H 12/18 (2006.01) Int. Cl. ; B66F 3/22 (2006.01) Int. Cl. ; B60L 5/24 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw