Title:

Sposób kucia kul z główki szyny kolejowej : opis patentowy nr 233273

Oryginal title:

PL 233273 B1

Creator:

Pater, Zbigniew ; Tomczak, Janusz ; Bulzak, Tomasz ; Milczek, Tomasz

Description:

Sposób kucia kul z główki szyny kolejowej, zwłaszcza kucia kul o dużych średnicach polega na tym, że półfabrykat w kształcie odcinka główki odciętej od złomowanej szyny kolejowej o długości wielokrotnie większej od średnicy kutej kuli nagrzewa się powyżej temperatury rekrystalizacji, następnie wprowadza się półfabrykat do otworu cylindrycznego matrycy, która ma kształt tulei, po czym wprawia się dwa jednakowe stemple w przeciwbieżny ruch postępowy z jednakową prędkością i przemieszcza się stemple w otworze cylindrycznym matrycy w kierunku części środkowej matrycy, następnie oddziałuje się na półfabrykat wklęsłymi powierzchniami stempli, po czym spęcza się półfabrykat w kształcie odcinka główki złomowanej szyny kolejowej w otworze cylindrycznym matrycy i kształtuje się półwyrób w kształcie zbliżonym do walca o sferycznych powierzchniach czołowych, którego średnica jest mniejsza od średnicy kuli a długość półwyrobu jest większa od średnicy kuli, następnie wycofuje się stemple z otworu matrycy i przenosi się ukształtowany półwyrób do drugiego zestawu narzędzi, składającego się z dolnej matrycy i górnej matrycy, po czym umieszcza się półwyrób w dolnej matrycy, następnie wprawia się górną matrycę w ruch postępowy w kierunku matrycy dolnej i zgniata się półwyrób wklęsłymi powierzchniami, znajdującymi się w dolnej matrycy i górnej matrycy i kształtuje się kulę.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2019 (wyd. cyfrowe i oryginalne) ; Zgłoszono 30.11.2017. ; Opublikowano 30.09.2019 WUP 09/19. ; Zgłoszenie ogłoszono 03.06.2019 BUP 12/19.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL423661 (A1) 03.06.2019.

Coverage:

B21H 1/14 (2006.01) Int. Cl. ; B21K 1/02 (2006.01) Int. Cl. ; B21J 5/02 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw