Title:

Wentylator promieniowy : opis patentowy nr 232603

Oryginal title:

PL 232603 B1

Creator:

Filipek, Przemysław. ; Milczek, Tomasz

Description:

Przedmiotem zgłoszenia jest wentylator promieniowy posiadający rotor, oś rotora, magnesy trwałe i uzwojenie statora. Charakteryzuje się on tym, że składa się z rotora złożonego z zamocowanych promieniście łopat rotora. W osi rotora umieszczona jest oś rotora. Na obrzeżach łopat rotora znajdują się rozmieszczone w równych odległościach od siebie, o jednakowy kąt i promieniście względem osi rotora - magnesy trwałe w parzystej ilości, umieszczone w taki sposób, że bieguny sąsiadujących ze sobą magnesów trwałych są jednoimienne, a oś rotora należy do płaszczyzn wyznaczonych przez linie międzybiegunowe pomiędzy biegunami magnesów trwałych. Odcinki nieruchomego uzwojenia statora ułożone są w taki sposób, że w położeniu ustalonym rotora leżą w pobliżu linii międzybiegunowych i na płaszczyznach wyznaczonych przez linie międzybiegunowe magnesów trwałych rotora. W pobliżu co najmniej jednego z odcinków nieruchomego uzwojenia statora umieszczony jest czujnik. Rotor znajduje się w obudowie wentylatora, na zewnątrz której umieszczone jest uzwojenie statora. W obudowie wentylatora na powierzchni walcowej znajduje się otwór wylotowy.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2019 (wyd. cyfrowe i oryginalne) ; Zgłoszono zgłoszenia: 09.07.2018. ; Zgłoszenie ogłoszono 11.03.2019 BUP 06/19. ; Opublikowano 31.07.2019 WUP 07/19.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 426268 (A1) 11.03.2019.

Coverage:

H02K 7/14 (2006.01) Int. Cl. ; F04D 25/06 (2006.01) Int. Cl. ; F24F 7/007 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw