Title:

Urządzenie elektryczne i układ do sterowania : opis patentowy nr 232584

Oryginal title:

PL 232584 B1

Creator:

Filipek, Przemysław. ; Nowicki, Maciej

Description:

Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie elektryczne prądu stałego z magnesami trwałymi i układ do sterowania urządzeniem. Charakteryzuje się ono tym, że składa się z rotora, zamocowanego na osi rotora. Na obrzeżach rotora znajdują się rozmieszczone w równych odległościach od siebie, o jednakowy kąt względem osi rotora pary biegunów zespołu magnesów trwałych posiadającego bieguny w parzystej ilości. Oś rotora należy do płaszczyzn wyznaczonych przez linie międzybiegunowe pomiędzy biegunami zespołu magnesów trwałych. Odcinki nieruchomego uzwojenia statora ułożone są w taki sposób, że w położeniu ustalonym rotora leżą w pobliżu linii międzybiegunowych i na płaszczyznach wyznaczonych przez linie międzybiegunowe zespołu magnesów trwałych, rotora. W pobliżu co najmniej jednego z odcinków nieruchomego uzwojenia statora umieszczony jest czujnik.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2019 (wyd. cyfrowe i oryginalne) ; Zgłoszono 09.07.2018. ; Zgłoszenie ogłoszono 17.12.2018 BUP 26/18. ; Opublikowano 28.06.2019 WUP 06/19.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 426287 (A1) 17.12.2018.

Coverage:

H02K 23/58 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw