Title:

Sposób wytwarzania rury porowatej : opis patentowy nr 229810

Oryginal title:

PL 229810 B1

Creator:

Tor-Świątek, Aneta

Description:

Sposób wytwarzania rury porowatej, wzmocnionej nanocząstkami żelaza, otrzymywanej w procesie wytłaczania porującego, charakteryzuje się tym, że do układu uplastyczniającego wytłaczarki posiadającego cztery strefy grzejne, połączonego z głowicą wytłaczarską, zasypuje się mieszaninę poli(chlorku winylu) plastyfikowanego w ilości od 93,1% do 96,5%, poroforu w postaci granulatu o egzotermicznej charakterystyce rozkładu w ilości od 0,5% do 0,9%, oraz nanocząstek żelaza w postaci proszku w ilości od 3% do 6%, po czym nagrzewa się mieszaninę do temperatury w strefie pierwszej 100°C, w strefie drugiej 120°C, w strefie trzeciej 140°C, w strefie czwartej 140°C, zaś temperatura w głowicy wytłaczarskiej wynosi 160°C, po ukształtowaniu rury w głowicy wytłaczarskiej następuje chłodzenie wodą w temperaturze 16°C, zaś prędkość obrotowa ślimaka wytłaczarki wynosi 60 obr/min.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2018 (wyd. oryg. i cyfrowe) ; Zgłoszono 21.01.2013 ; Zgłoszenie ogłoszono 04.08.2014 BUP 16/14 ; Opublikowano 31.08.2018 WUP 08/18.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 402488 (A1) 04.08.2014.

Coverage:

F16L 9/12 (2006.01) Int. Cl. ; IB29C 67/20 (2006.01) Int. Cl. ; C08J 3/20 (2006.01) Int. Cl. ; C08L 27/06 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw