Title:

Urządzenie do przechwytywania bezzałogowych statków powietrznych stwarzających potencjalne zagrożenie w kontrolowanej przestrzeni powietrznej: opis patentowy nr 229782

Oryginal title:

PL 229782 B1

Creator:

Lewartowicz, Zbigniew ; Zubrzycki, Jarosław ; Pietras, Krzysztof ; Kenig, Jacek ; Kacejko, Piotr ; Pikur, Paweł. ; Pałka, Tomasz ; Lorenz, Wojciech ; Pietraszek, Mariusz.

Description:

Urządzenie do przechwytywania Bezzałogowych Statków Powietrznych, stwarzających potencjalne zagrożenie w kontrolowanej przestrzeni powietrznej, charakteryzuje się tym, że posiada zespół wyrzutni z miotającymi nabojami, inicjowanymi elektrycznie przez zapłonniki i centralny zapłon, a zespół wyrzutni posiada sprzężone ze sobą prowadnice, których osie podłużne rozbieżne są w górnej części pod kątem ostrym w zakresie od 5°-30°, zaś pomiędzy prowadnicami umieszczona jest w złożonej postaci nośna siatka, wyposażona w ratowniczy spadochron, posiadający sprężysty element oraz człon zaczepowy, przy czym miotające naboje posiadają przełomowe obejmy. Prowadnice wyposażone są w regulatory i czujniki regulacji usytuowania kątowego względem osi pionowej. Nośna siatka ma zarys wielokąta i złożona jest kaskadowo w postaci pofałdowanej oraz ma brzegowe wzmocnienie, z którego w narożach wykonane są zamknięte pętle.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2018 (wyd. oryg. i cyfrowe) ; Zgłoszono 14.03.2016 ; Zgłoszenie ogłoszono 25.09.2017 BUP 20/17 ; Opublikowano 31.08.2018 WUP 08/18.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 416482 (A1) 25.09.2017.

Coverage:

F41H 11/02 (2006.01) Int. Cl. ; F42B 12/68 (2006.01) Int. Cl. ; B64F 1/02 (2006.01) Int. Cl. ; B64D 17/80 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw